Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Пашковський Микола Іванович. Особливості доказування у кримінальних справах, пов'язаних з наданням міжнародної правової допомоги: дисертація канд. юрид. наук: 12.00.09 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2003.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Пашковський М.І. Особливості доказування у кримінальних справах, пов’язаних з наданням міжнародної правової допомоги. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2003.

Дисертація присвячена питанням, що виникають у процесі збирання і перевірки доказів за допомогою міжнародної правової допомоги за межами національної правової системи і наступної оцінки і використання зібраних за кордоном доказів.

У роботі визначені поняття і зміст міжнародної правової допомоги у кримінальних справах, обґрунтована детермінація особливостей доказування у кримінальних справах характеристиками правової системи держави в цілому і наявністю в кримінально-процесуальних відносинах іноземного або міжнародного елементу.

Для кримінально-процесуального доказування, пов'язаного з використанням міжнародної правової допомоги, характерні наступні риси: особливий склад суб'єктів доказування, дуалістичне правове регулювання процесу доказування (міжнародно-правовими нормами, з одного боку, і нормами національного й іноземного процесуального права – з іншого), особливі засоби доказування (визначені міжнародними угодами), оцінка і використання доказів, отриманих у процесі міжнародної правової допомоги з урахуванням обмежень, встановлених міжнародно-правовими нормами (правило ad hoc, правила передачі доказів третій державі тощо).

У роботі містяться рекомендації щодо вдосконалення процесуального законодавства у частині використання інституту дистанційного провадження слідчих дій, порядку вирішення конфлікту юрисдикцій при провадженні у кримінальних справах, і визначення відповідності іноземного законодавства національному для цілей оцінки доказів.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

  1. // Актуальні проблеми держави і права. - Зб. наук. праць. - Вип. 6. - Частина ІІ. - Одеса, 1999. - С.261-267.

  2. // Актуальні проблеми держави і права. - Зб. наук. праць. - Вип. 11. - Одеса, 2001. - С. 92-101.

  3. // Вісник Верховного Суду України. - 2001. - № 5. - С. 36-40.

  4. // Суд в Україні: боротьба з корупцією, організованою злочинністю і захист прав людини. - Т. 12. - К.: Науково-дослідний інститут "Проблеми людини", 1999. - С. 558-565. (у співавторстві з Аленіним Ю.П. і Затилкіною Т.В.).

  5. // Актуальні проблеми держави і права. - Зб. наук. праць. - Вип.. 8. - Одеса, 2000. - С. 63-70. (у співавторстві з Аленіним Ю.П.).

  6. Отдельные уголовно-процессуальные проблемы оказания международной правовой помощи в борьбе с организованной преступностью и пути их решения. Проблеми боротьби з організованою злочинністю в регіоні (на матеріалах Харківської та Полтавської областей): Зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конференції. - Х.: Право, 2000. - С. 141-148. (у співавторстві з Аленіним Ю.П.).


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины