Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Диссертации / Философские науки / Религиоведение


Становлення та диференціація євангельського руху в Україні Код дисциплины диссертации: 09.00.11Решетніков Юрій Євгенович2000
Конфесійна та культурно-просвітницька діяльність Української євангельсько- реформованої церкви у Західній Україні (1925- 1939 рр.) Код дисциплины диссертации: 09.00.11Соловій Роман Павлович2000
Конфесійна та культурно-просвіт ницька діяльність Української євангельсько- реформованої церкви у Західній Україні (1925-1939 рр.) Код дисциплины диссертации: 09.00.11Соловій Роман Павлович2000
Етнологія релігії: традиція вітчизняного релігієзнавчого осмислення і теоретичне вирішення проблем співвідношення релігії та етносу Код дисциплины диссертации: 09.00.11Филипович Людмила Олександрівна2000
Перші загальнодержавні культи святих Климента і Миколая та їх відтворення у пам'ятках історії і культури Київської Русі Код дисциплины диссертации: 09.00.11Верещагіна Надія В'ячеславівна1999
Релігійний аспект духовних пошуків (на матеріалах української та російської художньої літератури 60-80-х років) Код дисциплины диссертации: 09.00.11Звонок Наталія Степанівна1999
Феномен релігії у філософії історії М.С.Грушевського Код дисциплины диссертации: 09.00.11Кондратик Ольга Василівна1999
Неоплатонічна традиція в східній патристиці Код дисциплины диссертации: 09.00.11Мозговий Іван Павлович1999
Декалог та проблема свободи в морально- етичній концепції адвентизму Код дисциплины диссертации: 09.00.11Московчук Анатолій Васильович1999
Православна церква в Україні 1900-1917 років: соціально- релігійний аспект Код дисциплины диссертации: 09.00.11Надтока Геннадій Михайлович1999
Греко- католицизм в контексті духовного самовизначення українців між християнським Сходом і Заходом Код дисциплины диссертации: 09.00.11Недавня Ольга Володимирівна1999
Історіософський аналіз уявлень про надприродне у віруваннях слов'янського населення давньої України Код дисциплины диссертации: 09.00.11Фатюшина Наталія Юріївна1999
Философский анализ языка религии в контексте учения А.А.Потебни Код дисциплины диссертации: 09.00.11Богачевская Ирина Викторовна1998
Велике Біле Братство як неорелігійний феномен Код дисциплины диссертации: 09.00.11Гринько Валерій Володимирович1998
Релігійно-моральнісні пошуки мислителів Київської духовної академії (друга половина XIX -початок XX ст.) Код дисциплины диссертации: 09.00.11Кондратьєва Ірина Владиславівна1998
Особливості взаємовпливу національної та конфесійної свідомості в українській суспільній думці XVI - першої половини XVII ст. Код дисциплины диссертации: 09.00.11Кралюк Петро Михайлович1998
Протестантизм в Україні: генеза, структура, місце у соціокультурних процесах Код дисциплины диссертации: 09.00.11Любащенко Вікторія Іванівна1998
Вплив філософії Платона на зародження та становлення християнської антропології Код дисциплины диссертации: 09.00.11Павленко Павло Юрійович1998
Проблема толерантності в християнській етиці Код дисциплины диссертации: 09.00.11Пісоцький Вадим Петрович1998
Соціальні функції релігійної обрядовості Код дисциплины диссертации: 09.00.11Бодак Валентина Анатоліївна1997
Особа в системі релігійних відносин Код дисциплины диссертации: 09.00.11Бучма Олег Васильович1997
Кумранізм як джерело первіснохристиянського світогляду Код дисциплины диссертации: 09.00.11Валах Світлана Іванівна1997
Греко- католицька церква в духовному житті українців Східної Галичини (1919- 1939) Код дисциплины диссертации: 09.00.11Васьків Андрій Юліанович1997
Истоки и смысл отечественной истории XX столетия (опыт философского анализа) Код дисциплины диссертации: 09.00.11Вусатюк Олег Анатольевич1997
Особливості автокефалії та інституалізації православної церкви в Польщі (1918- 1939) Код дисциплины диссертации: 09.00.11Галуха Любов Юріївна1997
Насилие как социальный фактор: его генезис и эволюция Код дисциплины диссертации: 09.00.11Емельянова Юлия Павловна1997
Проблеми війни і миру в контексті віроповчальних систем основних релігій світу Код дисциплины диссертации: 09.00.11Лубський Володимир Іонович1997
Протестантський чинник у політичному житті США (70-ті - 90-ті рр. ХХ ст.) Код дисциплины диссертации: 09.00.11Пилипенко Світлана Павлівна1997
Церква в соціально- політичній структурі Київської Русі (історико- релігієзнавче дослідження) Код дисциплины диссертации: 09.00.11Ричка Володимир Михайлович1997
Історіософія Православної автокефальності у творчій спадщині Івана Огієнка (Митрополита Іларіона) Код дисциплины диссертации: 09.00.11Тіменик Зіновій Іванович1997

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины